PATEROS BEYOND 2000 the Pateros City Goal

0 Comments


PATEROS BEYOND 2000
A letter written by Jose “Pepe” T. Capco, Jr.
Mayor of Pateros
1989-2000

Pamahalaang Bayan ng Pateros – Ang gusaling ito ay katuparan ng pangarap ng mga taong ikinararangal sabihing:
AKO ANG TAGA-PATEROS, ang kahapon at sining ay nais kong gunitain.
At kanilang sama-samang itinayo sa ibabaw ng malalim at matatag na pundasyon at matibay na panukalang bato na nagsasaad ng:

“ANG SINO MANG NAIS MANGUNA AT MAMUNO AY DAPAT MAGPAHULI AT MAGLINGKOD SA LAHAT.”

Ito ang moog na ating sasandalan sa paglingon sa ating Kahapon, pagtutulungan sa pagharap sa Ngayon, at paghahanda sa Bukas at sa Dako pa roon, na kung tagurian ay:

PATEROS beyond 2000

Ito ay pamahalaan ng mga taong naniniwala at tumutupad sa ating kawikaang:

“Sa Serbisyo Publiko, Huwag Paghintayin ang Tao”, at

“Ang Lingkod Bayan ay Dapat Bumabalik, Bumababa, Lumalapit at Naglilingkod sa Inyo kung Saan man kayo Naroroon.”

Sa ilalim ng patnubay ng Panginoon at sa tulong ng lahat, atin pong pagtulungan at itaguyod ang ating sariling kinabukasan.”

Ito naman ang sagot ko sa request ng mga friends na sabihin kung saan-saan naka-ukit sa bato ang slogan/vision na “Pateros Beyond 2000”.

 1. New Municipal Hall sa Aguho
 2. Centennial Monument sa Dulong Bayan sa ngalan ng 1896 Revolution
 3. Pateros Technological College established in 1998 for Information Technology Courses
 4. M.R. Flores Memorial Health Center- San Pedro
 5. Quintin de Borja Health Center ng Aguho
 6. J.R. Sanchez Health Center- Sta. Ana
 7. Tabacalera Barangay Hall
 8. Poblacion Barangay Hall
 9. Magtanggol Barangay Hall
  10.Delfin C. Salonga Health Center (Kanluran)
 10. Tabacalera/Magtanggol Day Care Center
 11. Elizabeth Cruz High School (Sta. Ana)
 12. Pateros Municipal Library- San Pedro
 13. New road from P. Rosales to C. Almeda and M. Almeda st.

Sincerely,
Pepe T. Capco
Mayor 1989-2001

Tags: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

FB Pateros News TV

Pateros City

Error occured while retrieving the facebook feed

Recent Posts

Meta

Recent Comments

  Categories

  Archives